AMULET BY MATERIAL

วัตถุดิบเพื่อใช้ในการสร้างพระและวัตถุมงคลในประเทศไทยนั้น กรรมวิธีการสร้างพระ สามารถจำแนกตามลักษณะของวัตถุดิบในการจัดสร้างเป็นกลุ่มหลักๆ ดังนี้คือ การสร้างพระเนื้อดิน, การสร้างพระเนื้อชิน เนื้อโลหะ ประเภทพระหล่อ พระปั้ม พระฉีด, การสร้างพระเนื้อผง, การสร้างพระเนื้อว่าน และ การสร้างพระจากวัสดุอื่นๆ เช่น กระดูกสัตว์ ไม้ หิน  ซึ่งวัสดุส่วนใหญ่ที่นำมาใช้มักเป็นวัสดุมงคล หรือวัสดุที่มีอาภรรถ์ในตัวเอง  ประกอบกับผู้จัดสร้างมีวิชาอาคมที่แกร่งกล้า สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้พระเครื่องไทยทรงพลังเป็นอย่างมาก

Amulets Categories